Om Lasse Gimnes

Lasse (født 1966) har drevet GimCom AS siden mars 2006. Han har hele tiden vært både eier, daglig leder samt kommunikasjonsrådgiver. Han har lang erfaring innen bransjen for medier og kommunikasjon.

Han er Cand. polit fra Universitetet i Oslo med fagområdene medier og kommunikasjon (hovedfag) samt sosiologi (mellomfag) og statsvitenskap (grunnfag). I tillegg er han bedriftsøkonom fra BI Oslo.

Gimnes er opprinnelig fra Stjørdal i Nord-Trøndelag. Han har lang medieerfaring gjennom blant annet jobber som journalist i Osloavisen, journalist i VG, kommunikasjonsdirektør i TVNorge, kommunikasjonsdirektør i Scandinavia Online (SOL), daglig leder og ansvarlig redaktør i Kampanje og som forlagsdirektør i SHF/Aller Media.

Gimnes har også hatt en rekke styreverv samt vært medlem i diverse komiteer innen den norske medie- og kommunikasjonsbransjen. Han er også blitt tildelt Mediaforums Hederspris (2001) for sitt arbeid innen sitt fagfelt. Lasse Gimnes har blant annet vært styreleder i Sponsor- og Eventforeningen i Norge samt styremedlem i Budstikka Media, Chili Communications samt i Tun Media/Nationen. Han er i dag styreleder i GimCom AS. Selskapet passerte i 2022 50 millioner NOK i omsetning siden oppstarten. GimCom AS har kun en rådgiver, Lasse Gimnes.