Tjenester
Lasse Gimnes har fokus på følgende temaområder som kommunikasjonsrådgiver:
Kommunikasjonsstrategi

GimCom jobber med markeds- og kommunikasjonsstrategier ved bruk av alle kanaler for kommunikasjon. Tar utgangspunkt i Lasswells metodikk.

Intern og ekstern kommunikasjon

Strategier og realisering av strategier både for intern og ekstern kommunikasjon.

PR-strategi

PR-strategier for at kunden skal oppnå best mulig redaksjonell respons samt full utnyttelse i sosiale medier.

Sponsing

Rådgivning og verdivurdering av sponsing, for kjøper eller selger av sponsorater. Lasse Gimnes er tidligere styreleder i Sponsor- og Eventforeningen i Norge.

Medietrening

Medietrening med og uten kamera. Samt foredrag med tips, råd, eksempler rundt det å være representert i mediebildet – eller rett og slett for å bli en bedre foredragsholder.

Rådgivning innen medierettigheter og anbudsprosesser

Forhandlinger og rådgivning rundt medierettigheter. Gimnes jobber også med anbudsprosesser for ulike kunder.

Produksjon av innhold

Produksjon av innhold til de fleste flater og kanaler. Det være seg innhold til eget nettsted og andre egne medier, nyhetsbrev, sosiale medier samt pressemeldinger. Har samspill med andre aktører på streaming/TV.

Medieprosjektering

Planlegging og utvikling av egne mediekanaler er sentrale oppgaver for Lasse Gimnes. Bli ditt eget mediehus – og skap kontinuerlig kommunikasjon med kunder og potensielle kunder.

Politisk kommunikasjon

Politisk kommunikasjon for å ivareta eller styrke rammebetingelser. Lasse Gimnes har lang erfaring i jobbing med myndighetskontakt.

Prosjektledelse

Ledelse og styring av prosjekter innen medier og kommunikasjon. Ledelse av ulike fagdisipliner innen kommunikasjonsfaget.

Krisehåndtering

GimCom bistår i krisehåndtering – og gjør forberedelser som gjør selskapet/organisasjon best mulig rustet til eventuelle kriser.

Kostnads- og effektivitetsprosesser

Markeder endres og selskaper/organisasjoner må minst endre seg like mye som markedet dersom man skal «holde følge». Av og til må man gjøre prosesser for å finne kostnadseffektive løsninger for kommunikasjon. Lasse Gimnes har ledet flere kostnadsprosesser både innen og utenfor mediebransjen.

Merkevarebygging

Fundamentet i all kommunikasjon er bygging og forvaltning av merkevarer. Merkevarebygging er den røde tråden når man skal lage samt utvikle strategier innen kommunikasjon.

Fakta og analyser medieutvikling

GimCom har tilgang til svært mye research rundt utviklingen av redaksjonelle og sosiale medier, samt research knyttet til kommunikasjonsutviklingen generelt. Lasse setter opp relevante faktagrunnlag, gjør analyser, rapporter etc.

Styreverv

Styreverv for selskaper/organisasjoner innen fagområdene medier og kommunikasjon. Styreverv er av personlig karakter – og faktureres derfor ikke via GimCom AS.